جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی بلدرچین به صورت طبیعی و با دستگاه قابل انجام می باشد. جوجه کشی بلدرچین  با دستگاه در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول ستر و مرحله دوم هچر. هر کدام از این مراحل نکات و ترفندهای خود را دارد که در ادامه به آن ها پرداخته ایم.

ستر در جوجه کشی بلدرچین با دستگاهای هوشمند

محلی که تخم بلدرچین های آماده جوجه کشی بلدرچین درون شانه های مخصوص خود در آن قرار گرفته و تا 72 ساعت قبل از خروج جوجه ها با شرایط دمای 37.7 و رطوبت 60% در آن قراردارند ، ستر نام دارد .

دمای ستر جوجه کشی بلدرچین :

بهترین دما برای جوجه‌ کشی بلدرچین به طور متوسط معادل 37.8-37.2 درجه می‌ باشد . کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه‌ ها از تخم‌ بلدرچین می‌شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه‌ ها از تخم‌ بلدرچین می‌گردد . درجه حرارت مناسب جوجه کشی بلدرچین در ماشین های مختلف تا حدودی متفاوت می‌ باشد . البته گاهی اوقات حساسیت بالای سنسورها چند دهم بالاتر و یا پایین تر نمایش می دهند که طبیعی می باشد .

رطوبت ستر جوجه کشی بلدرچین با دستگاه جوجه کشی:

از عوامل اصلی جوجه کشی بلدرچین رطوبت بوده به طوری که کاهش یا افزایش بیش از حد آن مشکلاتی را در روند جوجه درآوری تولید می کند. در دستگاه جوجه کشی رطوبت به طرق مختلف ( ظرف آب درونی، رطوبت سرد و یا اسپری ریز قطرات آب ) تامین می شود . نحوه تامین رطوبت براساس ابعاد و تهویه دستگاه توسط کارخانه سازنده مشخص می گردد ، ولی کاربر براساس شرایط محیطی و تجربه می تواند منابع دیگر تامین رطوبت را به دستگاه خود اضافه نماید .

دمای موجود در ماشین های جوجه‌ کشی باعث دی هیدراته شدن ( ازدست دادن آب ) تخم‌ و تلفات جنین می‌شود . از این رو توجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری در جوجه کشی بلدرچین برخوردار است . از طرفی کاهش رطوبت ماشین جوجه‌ کشی منجر به افزایش تبخیر و بزرگ شدن  کیسه های هوایی داخل تخم می‌شود . در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوایی می‌رسد و مشکل جمع نشدن کامل زرده و عفونت کیسه زرده در جوجه بلدرچین ها مشاهده می شود . هم چنین افزایش رطوبت نیز منجر به وسعت دیر به هنگام کیسه هوا شده و جوجه بلدرچین در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود .

تهویه در تکثیر بلدرچین:

 طی دوره جوجه‌ کشی بلدرچین اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم‌ بلدرچین تامین می‌شود . دی‌ اکسید کربن نیز از همین منافذ خارج می‌گردد . میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود 21% می‌ باشد . به ازای هر 1% کاهش میزان اکسیژن 5%میزان جوجه‌ دهی کاهش می‌یابد . هم چنین عدم خروج دی‌ اکسید کربن و تجمع آن در اطراف تخم‌ ها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می‌شود.

در دستگاه های جوجه کشی پرتابل تهویه توسط دریچه های ورود هوای تازه و خروج هوای آلوده و هم چنین فن های تخلیه کننده هوا صورت می گیرد. در برخی از دستگاه ها هوای خنک تازه از دریچه های پایینی وارد شده و بعد از ورد به محوطه هیتر و گرم شدن در دستگاه پراکنده می شود هم چنین هوای الوده همراه با هوای گرم به سمت بالای دستگاه رفته و از دریچه های تخلیه خارج می شود. تهویه محل استقرار دستگاه امر مهمی در جوجه کشی بلدرچین و سایر طیور می باشد .

چرخش تخم‌ بلدرچین ها در دستگاه هنگام جوجه کشی :  

در شروع جوجه کشی بلدرچین هنگام چیدن تخم بلدرچین ها در ماشین جوجه کشی انتهای پهن (قسمت کیسه هوایی) رو به بالا و انتهای تیز آن رو به پایین قرار می گیرد . چنان چه این عمل صورت نگیرد سر جوجه در قسمت  باریک قرار می گیرد و جوجه در روز پایانی جوجه کشی بلدرچین قادر به تنفس نمی باشد . اگر عمل چرخش به طور منظم انجام نگیرد باعث چسبندگی جوجه بلدرچین به پوسته شده و میزان جوجه درآوری کاهش می یابد. عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم‌ بلدرچین ها را نیز فراهم می‌کند . این عمل چندین بار در طی روز انجام می‌گیرد . تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل 6-4 بار و در برخی از ماشین های جوجه‌ کشی هر 1 ساعت یک بار انجام می‌شود .

هچر جوجه کشی بلدرچین با دستگاه :

سه روز باقی مانده ، یعنی از روز ( 13 – 17 در جوجه کشی بلدرچین ) تخم بلدرچین ها را در داخل دستگاه جوجه کشی هچر(جوجه‌گیر) قرار می‌دهند که دمای آن2/37 درجه و رطوبت آن 75% است .

در دستگاه هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذکور در ستر مورد توجه می‌باشد  دما ، رطوبت ، اکسیژن

رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز 14 جنین تنفس دارد ، و دی‌ اکسید کربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته‌ها می‌شوند . همچنین جنین در روز 14 مقداری از کلسیم پوسته تخم را برداشت می‌کند .

در طی دوره 17 روزه جوجه‌ کشی بلدرچین ها 14 روز در ستر و 3 روز در هچر قرار دارند ، زمان انتقال تخم‌ بلدرچین ها ازستر به هچر به شرایط تخم‌ ها بستگی دارد . فارق از این که جوجه ای در روز 14 به پوسته نوک زده یا نه تخم ها را به هچر منتقل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه بر اساس بخش ها